Відповідальне Виборче Право
Відповідальне
Виборче Право
ЗАХИСТ ЗЕМЛІ НП СПІЛЬНА ДОРОГАВІДКЛИКАТИ ГОЛОСРЕФЕРЕНДУМ

Моделі влади


МОДЕЛЬ №1. ДЕРЖАВА,  ЯКА  ПОБУДОВАНА

ЗА  ПРИНЦИПАМИ  ВІДПОВІДАЛЬНОГО  ВИБОРЧОГО  ПРАВА.

 

Коли народ започатковує свою державу, перш за все встановлює правила гри, за якими будуть співіснувати. Правила такі, за якими свобода однієї  людини закінчується там, де починається свобода іншої. Це  Конституція, яка, на щастя, в Україні вже є.

 

Наступним кроком потрібно обрати судову  та правоохоронну гілку влади, яка буде вирішувати спірні питання між громадянами  та забезпечувати виконання законів та рішень суду. Звісно, ці інституції повинні підкорятись тільки громадянам-виборцям, які засновують державу.

 

Тому засновники держави заявляють особисто  про свою зацікавленість і відповідальність за майбутнє державотворення та роблять необхідні фінансові внески. Таким чином створюється реєстр виборців та бюджет майбутніх виборів. Голосування відбувається відкрито, де кожен виборець має право відкликати свій голос за суддю або шерифа поліції.

 

Судді та шерифи зі свого кола висувають найбільш фахових  правознавців та полісменів для координації дій нижчих підрозділів поліції, або проведення судочинства за участю присяжних засідателів. Вибори цих суддів та шерифів відбуваються відкрито відповідальними виборцями регіонального складу.

 

Обравши суддів та шерифів, виборці наймають собі «керуючих справами, економів» - виконавчу владу. Це мають бути фахівці з різних напрямків: медики, вчителі, екологи, інші, які координують діяльність закладів в заданих напрямках.

 

Для суспільних справ громада погоджується відраховувати по 10% доходів кожного громадянина. Такий податок (чи інший) затверджується референдумом. Інші потреби громадян (медицина, освіта, пенсії) вирішуються через соціальні страхові кампанії кожним громадянином окремо.

 

Задля ефективного використання бюджетних коштів проводяться щорічні рейтингові референдуми, відзначають важливіші для суспільства проблеми, які виконавча влада має виконувати в першу чергу. До речі, референдуми повинні проводитись відкритим голосуванням, щоб громадяни не ховались "серед натовпу", а висловлювали свою позицію чесно і відкрито.

 

Згідно з рейтингом проблем регіонів і програмою їх виконання обираються депутати нижньої палати Верховної Ради, в обов’язки яких входить представництво і захист інтересів виборців, контроль за роботою виконавчої влади.

 

Верхню палату парламенту (законотворчу) обирають з представників існуючих політичних партій на загальних виборах. Ця палата складається, головним чином, з партійних висуванців - економістів, юристів, політиків, які розробляють стратегічні напрямки розвитку держави.

 

Закони стають дієвими після затвердження їх нижньою палатою парламенту. Найбільш важливі закони, а також ті, які стосуються змін чи доповнень до Конституції, затверджуються референдумом.

 

Президент є гарантом дотримання Конституції, має накладати вето на закони, що суперечать Конституції. В разі непорозуміння між парламентом і президентом щодо законів, остаточне рішення приймається всеукраїнським референдумом по цьому питанню. Міжнародними справами, головнокомандуванням ВСУ і державним представництвом займається президент.

 

Всі виборці приймають участь у виборах добровільно, підтверджуючи свій намір грошовим внеском. Кожен з них має право відкликати свій голос, відданий за того чи іншого посадовця. Мандат довіри менш 50% від обравших  означає звільнення з посади і проведення нових виборів. Якщо обранець скоїв злочин, разом з ним перед судом свідчать його виборці, які на час суду не відкликали свої голоси.

 

 

МОДЕЛЬ № 2

Концепция системы управления «Самодержавная монархия Руси-Украины»

 

Cистема "текучей" сменяемости делегатов (по необходимости, чтобы не нарушалась устойчивость системы управления), когда от каждой семьи выдвигается делегат (глава семьи), из десяти соседей (открытым голосованием, единогласно!!!)  выбирают десятника, из которых выбираются сотники, из которых выбираются тысячники и т.д. вплоть до президента.

 

Взаимная ответственность между выборцами и делегатами всех уровней закрепляется юридически.

Любой делегат любого уровня в любое время может быть заменен (отозван, переизбран).

При такой структуре:

 а) выполняется (не на словах, а на деле принцип народовластия, прописанный в Конституции);

 б) к выборам и управлению страной привлекаются только ответственные и компетентные граждане (семья на то она и крепкая "советская"  семья, чтобы быть в состоянии выработать единое мнение, как ей жить лучше);

в) укрепляется первичная ячейка, повышается авторитет и роль семьи, что позитивно влияет на рождаемость и воспитание следующих поколений, ведет к формированию правильного мировосприятия и активной жизненной позиции, учит азам взаимоотношений и взаимодействия между людьми и семьями, в итоге - РОДов наРОДа между собой;

г)  достигается максимальная устойчивость системы управления (слабые звенья оперативно заменяются);

д) максимально повышается оперативность принятия и реализации решений в масштабах страны (наРОДа);

е) сокращаются материальные и временные расходы на проведение (обслуживание) выборов;

 ж) сокращаются затраты на содержание контролирующих и силовых структур (каждый уровень контролирует друг друга и несет обоюдную ответственность);

 з) равномерное распределение зон (упорядочиваемого и облагораживаемого пространства) ответственности (нагрузки по воплощению решений) облегчает и рационализирует выполнение любых проектов...и т.д.

 

"Пирамидальная" система устойчива, рациональна, имеет универсальную форму - "Централизованная самостоятельность" или "Самодержавная монархия" (если объяснить людям, что "монарх" - от "моно" - один, лучший из лучших, но взаимозаменяемый централизующий представитель от наРОДа, а "самодержавие" - от "сами себя (со) держим").

 

Главное - появляется СМЫСЛ и формируется единая идеологическая цель - "РАЗВИТИЕ" (совершенствование), - единственное лекарство от депрессий индивидуальных и коллективных! (ведущих к вымиранию вида)

 

Все изменения/реформы должны быть естественны, гармоничны, природны и комфортны для поддерживающих систему граждан, поэтому при разработке любых проектов мы должны опираться на законы природы и человека (ЭГОИЗМ – его главный стимул).

 

 

 

МОДЕЛЬ №3.

 

ВИБОРЧА ПРОГРАМА ПАРТІЇ ХХХХХ
На межі 80-х і 90-х років наша країна здійснила перехід до ринкової економіки, але одночасно з цим не було здійснено більш ніяких перетворень в сфері суспільних відносин. Це з одного боку. З іншого боку, один із законів життя суспільства вимагає відповідності економічної системи і всіх інших систем суспільних відносин, оскільки в протилежному випадку країна буде перебувати в стагнації або у кризі, що і спостерігається у випадку України вже понад тридцять років. Наприклад, ринковій економіці найкраще відповідає демократична система державного правління, а Україна успадкувала від СРСР бюрократичну систему державного правління імені Сталіна, яка є путами вільному розвиткові ринкової економіки і додатковим витоком корупції у країні. Відомо, що витоком корупції, є приватна власність, а система бюрократичного державного правління імені Сталіна ще в часи СРСР сприяла зародженню і розквіту корупції. Поєднання цих двох витоків вивело Україну на перше місце в світі за рівнем корумпованості суспільства.
Відносно вже згаданих перепон позитивному розвиткові України слід зауважити, що на сьогодні не виявлено більш ніяких інших системних перепон позитивному розвиткові України.
Таким чином, єдиною виявленою на сьогодні системною перепоною позитивному розвиткові України є протиріччя між її системами: економічною і державного правління. Остання складається з трьох систем:
- системи розподілу владних повноважень між народом і можновладцями та між самими можновладцями;
- системи здійснення владних повноважень народом і можновладцями;
- системи контролю народу над можновладцями і контролю старших за посадою можновладців над підлеглими можновладцями.
Новий стан країни, в якому буде подолана виявлена перепона, може бути станом з іншою економікою і (або) з іншою системою державного правління. Оскільки сьогодні Україна не має тої політичної сили, яка в доступному для огляду майбутньому здатна спрямувати розвиток суспільства на зміну економічної системи, а сили, які можуть спрямувати розвиток суспільств в напрямку зміни системи державного правління вже є, хоча і в недостатньо розвинутому вигляді, то найближчий розквіт України може бути пов'язаний лише зі зміною, точніше, з реформуванням її системи державного правління, як в бік тоталітаризму, на що вказують позитиви розвитку країн СНГ, так і в бік демократії, на що вказує досвід інших країн. Об'єктивно зацікавлених в демократичному правлінні в Україні переважна більшість. Отже, в Україні є все необхідне і достатнє для досягнення нового її стану, який може і повинен мати наступні характеристики: ринкова економіка і демократична система державного правління.
Шляхом, який веде до визначеного нового стану України є демократизація державного правління, тобто передача народові і (або) хоча б наближення до безпосереднього виконання ним частини владних повноважень депутатів і чиновників. Це перетворення є зміною суспільних відносин, а відтак, є справжніми реформами, не здійснення яких вже поставило Україну на межу, за якою її небуття. Отже, головним змістом виборчої програми партії ХХХХХ і метою її виконання є демократизація державного правління України.
Втілюючи в життя цю програму партія ХХХХХ зобов’язується:
- триматися демократичних принципів при вирішенні всіх питань, оскільки розходження справи і слів про наміри і мету може суттєво перешкоджати виконанню програми;
- вжити всі необхідні заходи, аж до організації масових акцій з відповідними вимогами, аби здійснити реформування системи державного правління України шляхом законодавчого запровадження системи демократичного державного правління, тобто ми зобов’язуємось зробити все необхідне і достатнє для того, щоб у визначені нами терміни набули чинності:
протягом перших двох сесій ВРУ ІХ скликання:
- закон про референдум, в якому втілено обов'язковість рівності агітації за і проти;
- закон про формування ЦВК шляхом обрання облрадами і радою АР Крим по два її члена (один від партій більшості у ВРУ, а другий від партій меншості) та формування окружних та дільничних комісій самою ЦВК шляхом найму з числа бажаючих позапартійних громадян;
- закон про скасування президентства;
- закон про скасування всіх пільг і привілеїв можновладців;
- закон про вибори депутатів, в якому втілена гібридна виборча система;
- прозорий та простий у застосуванні  закон про відкликання депутата в будь-який час його виборцями;
протягом другої і третьої сесій ВРУ ІХ скликання:
- закон про обрання народом кожні п'ять років прокурорів і суддів всіх районних прокуратур і районних судів відповідно;
- закон про обрання районними прокурорами і суддями з власного складу відповідно прокурорів обласних прокуратур і суддів обласних судів, які обирають з власного складу прокурорів Генеральної прокуратури, суддів Верховного і Конституційного судів відповідно;
- прозорі та прості у застосуванні закони про відкликання прокурора або судді в будь-який час його виборцями ;
- закони про обрання народом кожні п'ять років керівництва райвідділів міліції;
- закон про обрання керівництвом райвідділів з власного складу керівництва обласних управлінь міліції і обрання  керівництвом обласних управлінь керівництва МВС;
- прозорий та простий у застосуванні  закони про відкликання у будь-який час обраних керівників міліції їх виборцями;
протягом третьої і четвертої сесій ВРУ ІХ скликання:
- закони про обрання народом кожні п'ять років керівництва райвідділів освіти та охорони здоров'я;
- закон про обрання керівництвом райвідділів з власного складу керівництва обласних управлінь відповідно освіти та охорони здоров'я і обрання  керівництвом обласних управлінь керівництва міністерств відповідно МО і МОЗ;
- прозорі та прості у застосуванні закони про відкликання у будь-який час обраних керівників освіти та охорони здоров'я їх виборцями;
- закон, який визначає для всіх податків наступний порядок: податкова служба країни здійснює ведення реєстру доходів фізичних і юридичних осіб та формує податкові квитанції і надсилає їх платнику податків; податки збираються за місцем створення виробу або надання послуги, але збирач податків може використати зібрані кошти тільки після перерахування певної їх частини податковому органу більш наближеному до центральної податковій службі країни в обсязі Х % від зібраної суми, де Х – число, визначене законом;
протягом п’ятої і шостої сесій ВРУ ІХ скликання:
- нова Конституція України, проект якої розміщено за адресою: http://sociologiyau.blogspot.com/2017/01/blog-post.html.
Розлоге пояснення витоків і змісту цієї програми є за адресою: http://sociologiyau.blogspot.com/2017/01/25.html. Її виконання поставить депутатів, прокурорів, суддів, керівництво міліції, освіти і охорони здоров’я під виключний контроль народу, припинивши бюрократичний контроль і однонаправлену залежність відповідних державних структур по вертикалі з гори до низу і горизонтальну підпорядкованість одних іншим. Контроль буде здійснюватися за наслідками діяльності обраних можновладців: гарні наслідки приводитимуть до обрання винних в них на чергових виборах на наступний термін, а погані – до відкликання на дострокових виборах. Все це не може не привести до усунення із суспільного життя зловживання владою, бюрократичних і пов’язаних з ними корупційних обмежень підприємницької діяльності, що матиме наслідком розквіт ініціативи і творчості мільйонів громадян та суттєве збільшення іноземних інвестицій. А відтак, здійснивши перехід від бюрократичної системи державного правління імені Сталіна до системи демократичного державного правління, Україна одночасно суттєво приборкає корупцію і перейде від тупцювання на місці до жвавого маршу шляхом зростання, який приведе переважу більшість її громадян до свободи від олігархічної деспотії, до заможності та впевненості в завтрашньому дні.
І все у нас було б добре, аби не війна РФ проти України та млявість і безініціативність керівництва України в питаннях наближення миру. З огляду на це, в перший тиждень депутатської (президентської) каденції будуть оголошені наступні ініціативи України: «Україна пропонує НАТО і РФ укласти разом з нею угоду з наступними положеннями:
- дата припинення вогню на території України під контролем військової місії НАТО;
- дата відновлення контролю України над її кордоном;
- дата завершення визначення кордонів України і РФ на Азовському морі;
- всі підрозділи РФ, крім дипломатичних, і військові підрозділи миротворчої місії НАТО виводяться з території України не пізніше ХХ.ХХ.ХХХХ і ця дата є датою початку дії Угоди в повному обсязі;
- Україна зобов'язується не вступати у військові союзи, а РФ і НАТО не приймати її в такі союзи; 
- НАТО і РФ зобов'язуються надати Україні за її проханням невідкладну допомогу, аж до військової у випадку порушення недоторканості і цілісності України;
- порядок відшкодувань збитків України, нанесених діями РФ;
- Україна, РФ і НАТО, утворюють з рівним представництвом спеціальну комісію з дотримання прав людини і сприяння переселенню росіян з України в РФ і українців з РФ в Україну.».
Розлоге пояснення витоків і змісту цих пропозицій є за адресою: http://sociologiyau.blogspot.com/2018/08/blog-post_7.html.
Звісно, що повна виборча програма  партії має не тільки пропоновані до втілення реформи і мирні пропозиції, а і інші зміни, до яких в першу чергу належать реорганізації у виробничому секторі, які буде здійснювати держава, як самий потужний учасник ринку. Хоча зазначені зміни відбуваються і без втручання держави в наслідок процесів переливу капіталу в умовах найбільш сприятливих для вільного розвитку ринку, але держава, як найбільш потужний учасник ринку, може суттєво прискорити зазначені процеси.
 
PS
Таким чином, громадяни України, ми маємо зразок виборчої програми і політичні партії, ідеологіям яких запропонований зразок відповідає повністю, а отже маємо все необхідне і достатнє, аби вимагати від політичних партій мати таку виборчу програму і голосуймо тільки за ті партії, які її мають! У випадку відсутності у всіх партій такої програми голосуємо проти всіх так, як дозволятиме закон: відміткою в графі не підтримую жодного з кандидатів; перекресливши бюлетень і написавши на ньому «Проти всіх»; не приймаємо участі у виборах! Голосування проти всіх за означених обставин є дієвою вимогою, спрямованою політичним партіям, мати окреслену в зразку виборчу програму. Отже, громадяни України, наша мета ясна і шляхи до неї визначені. До роботи заради щастя нашого!