Відповідальне Виборче Право
Відповідальне
Виборче Право
РЕФЕРЕНДУМ

Моделі влади


МОДЕЛЬ №1. ДЕРЖАВА,  ЯКА  ПОБУДОВАНА

ЗА  ПРИНЦИПАМИ  ВІДПОВІДАЛЬНОГО  ВИБОРЧОГО  ПРАВА.

 

Коли народ започатковує свою державу, перш за все встановлює правила гри, за якими будуть співіснувати. Правила такі, за якими свобода однієї  людини закінчується там, де починається свобода іншої. Це  Конституція, яка, на щастя, в Україні вже є.

 

Наступним кроком потрібно обрати судову  та правоохоронну гілку влади, яка буде вирішувати спірні питання між громадянами  та забезпечувати виконання законів та рішень суду. Звісно, ці інституції повинні підкорятись тільки громадянам-виборцям, які засновують державу.

 

Тому засновники держави заявляють особисто  про свою зацікавленість і відповідальність за майбутнє державотворення та роблять необхідні фінансові внески. Таким чином створюється реєстр виборців та бюджет майбутніх виборів. Голосування відбувається відкрито, де кожен виборець має право відкликати свій голос за суддю або шерифа поліції.

 

Судді та шерифи зі свого кола висувають найбільш фахових  правознавців та полісменів для координації дій нижчих підрозділів поліції, або проведення судочинства за участю присяжних засідателів. Вибори цих суддів та шерифів відбуваються відкрито відповідальними виборцями регіонального складу.

 

Обравши суддів та шерифів, виборці наймають собі «керуючих справами, економів» - виконавчу владу. Це мають бути фахівці з різних напрямків: медики, вчителі, екологи, інші, які координують діяльність закладів в заданих напрямках.

 

Для суспільних справ громада погоджується відраховувати по 10% доходів кожного громадянина. Такий податок (чи інший) затверджується референдумом. Інші потреби громадян (медицина, освіта, пенсії) вирішуються через соціальні страхові кампанії кожним громадянином окремо.

 

Задля ефективного використання бюджетних коштів проводяться щорічні рейтингові референдуми, відзначають важливіші для суспільства проблеми, які виконавча влада має виконувати в першу чергу. До речі, референдуми повинні проводитись відкритим голосуванням, щоб громадяни не ховались "серед натовпу", а висловлювали свою позицію чесно і відкрито.

 

Згідно з рейтингом проблем регіонів і програмою їх виконання обираються депутати нижньої палати Верховної Ради, в обов’язки яких входить представництво і захист інтересів виборців, контроль за роботою виконавчої влади.

 

Верхню палату парламенту (законотворчу) обирають з представників існуючих політичних партій на загальних виборах. Ця палата складається, головним чином, з партійних висуванців - економістів, юристів, політиків, які розробляють стратегічні напрямки розвитку держави.

 

Закони стають дієвими після затвердження їх нижньою палатою парламенту. Найбільш важливі закони, а також ті, які стосуються змін чи доповнень до Конституції, затверджуються референдумом.

 

Президент є гарантом дотримання Конституції, має накладати вето на закони, що суперечать Конституції. В разі непорозуміння між парламентом і президентом щодо законів, остаточне рішення приймається всеукраїнським референдумом по цьому питанню. Міжнародними справами, головнокомандуванням ВСУ і державним представництвом займається президент.

 

Всі виборці приймають участь у виборах добровільно, підтверджуючи свій намір грошовим внеском. Кожен з них має право відкликати свій голос, відданий за того чи іншого посадовця. Мандат довіри менш 50% від обравших  означає звільнення з посади і проведення нових виборів. Якщо обранець скоїв злочин, разом з ним перед судом свідчать його виборці, які на час суду не відкликали свої голоси.

 

 

МОДЕЛЬ № 2

Концепция системы управления «Самодержавная монархия Руси-Украины»

 

Cистема "текучей" сменяемости делегатов (по необходимости, чтобы не нарушалась устойчивость системы управления), когда от каждой семьи выдвигается делегат (глава семьи), из десяти соседей (открытым голосованием, единогласно!!!)  выбирают десятника, из которых выбираются сотники, из которых выбираются тысячники и т.д. вплоть до президента.

 

Взаимная ответственность между выборцами и делегатами всех уровней закрепляется юридически.

Любой делегат любого уровня в любое время может быть заменен (отозван, переизбран).

При такой структуре:

 а) выполняется (не на словах, а на деле принцип народовластия, прописанный в Конституции);

 б) к выборам и управлению страной привлекаются только ответственные и компетентные граждане (семья на то она и крепкая "советская"  семья, чтобы быть в состоянии выработать единое мнение, как ей жить лучше);

в) укрепляется первичная ячейка, повышается авторитет и роль семьи, что позитивно влияет на рождаемость и воспитание следующих поколений, ведет к формированию правильного мировосприятия и активной жизненной позиции, учит азам взаимоотношений и взаимодействия между людьми и семьями, в итоге - РОДов наРОДа между собой;

г)  достигается максимальная устойчивость системы управления (слабые звенья оперативно заменяются);

д) максимально повышается оперативность принятия и реализации решений в масштабах страны (наРОДа);

е) сокращаются материальные и временные расходы на проведение (обслуживание) выборов;

 ж) сокращаются затраты на содержание контролирующих и силовых структур (каждый уровень контролирует друг друга и несет обоюдную ответственность);

 з) равномерное распределение зон (упорядочиваемого и облагораживаемого пространства) ответственности (нагрузки по воплощению решений) облегчает и рационализирует выполнение любых проектов...и т.д.

 

"Пирамидальная" система устойчива, рациональна, имеет универсальную форму - "Централизованная самостоятельность" или "Самодержавная монархия" (если объяснить людям, что "монарх" - от "моно" - один, лучший из лучших, но взаимозаменяемый централизующий представитель от наРОДа, а "самодержавие" - от "сами себя (со) держим").

 

Главное - появляется СМЫСЛ и формируется единая идеологическая цель - "РАЗВИТИЕ" (совершенствование), - единственное лекарство от депрессий индивидуальных и коллективных! (ведущих к вымиранию вида)

 

Все изменения/реформы должны быть естественны, гармоничны, природны и комфортны для поддерживающих систему граждан, поэтому при разработке любых проектов мы должны опираться на законы природы и человека (ЭГОИЗМ – его главный стимул).